• วัดพระธาตุหริภุญชัย
       พระบรมธาตุหริภุญชัยโบราณสถานอันสำคัญของนครหริภุญชัย ที่พระเจ้าอาทิตราชสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 17 เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
  • กู่ช้าง - กู่ม้า

        กู่ ช้าง เป็นสถูปทรงกระบอกปลายมน เชื่อว่าเป็นสุสานช้างศึกคู่บารมีของพระนางจามเทวี ชื่อ “ภูก่ำงาเขียว” หมายถึง ช้างผิวสีคล้ำ งาสีเขียวที่ทรงอานุภาพและอิทธิฤทธิ์ในสงคราม

  • อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
         ตั้งอยู่กลางเมืองลำพูน ประดิษฐานอยู่บนแท่นสูงประมาณ 2 เมตร อนุสาวรีย์หล่อสำริดสูง 2.4 เมตร ทรงเครื่องอย่างกษัตริย์ ในอริยาบททรงยืน พระหัตถ์ซ้ายถือดาบยาวปลายแตะพื้นพระหัตถ์ขวายื่นมือออกมาเบื้องหน้า
  • อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
         เป็นอุทยานแห่งชาติที่ต่างจากอุทยานอื่น เพราะสามารถเดินทางมาโดยรถไฟ ยอดดอยขุนตาลสูง 1,373 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีบรรยากาศเย็นสบาย ร่มรื่นด้วยต้นสนภูเขา
  • บ้านหนองช้างคืน

        มีการนำเอาต้นพันธุ์ลำไยที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมี นำมาจากกรุงเทพฯ มาปลูกที่วัดหนองช้างคืนเมื่อหลายร้อยปีก่อน และต้นพันธุ์ดังกล่าวให้ผลผลิตดีจนมีชื่อว่า ลำไยต้นหมื่น

  • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย

        เป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุตั้งแต่สมัยหริภุญชัย ศิลาจารึกยุคแรกของล้านนาที่เป็นตัวอักษรแบบฝักขาม นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปางต่างๆ ที่ถือเป็นศิลปะชิ้นเอก

  • วัดจามเทวี

        เป็นวัดเก่าแก่ มีความสำคัญทั้งทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีของ จังหวัดลำพูน โดยเฉพาะพระเจดีย์กู่กุดซึ่งพบที่วัดนี้ เป็นเจดีย์แบบเหลี่ยมที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุด และเป็นต้นแบบสถาปัตยกรรมของหริภุญชัย

  • วัดพระยืน

    

        เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญ มีเจดีย์ที่โดดเด่นต่างไปจากที่พบในลำพูน ในอดีตเคยเป็นที่จำพรรษาของพระสุมนเถระ ที่เดินทางมาจากสุโขทัย เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ในล้านนาในสมัยพระเจ้ากือนา

  • วัดมหาวัน

        เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยพระนางเจ้าจามเทวี เมื่อแรกเดินทางมาครองเมืองหริภุญชัย เป็นหนึ่งในวัดสี่มุมเมือง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของนครหริภุญชัยสิ่งปลูกสร้างในวัดล้วนสร้างขึ้นใหม่ จนไม่หลงเหลือของเดิม

   

  • งานเทศกาลลำไย

        ในวันงานจะมีการจัดขบวนแห่ และการแสดงทางวัฒนธรรม มีการประกวดขบวนรถลำไย ประกวดธิดาชาวสวนลำไย และผลผลิตการเกษตรอื่นๆ


  • ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ หริภุญชัย

        เป็นประเพณีเก่าแก่ มีขึ้นในวันเพ็ญเดือน 6 หรือที่ชาวลำพูนเรียกว่า "วันแปดเป็ง" มีการสรงน้ำตั้งแต่วันขึ้น 11 ค่ำ ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 จะทำพิธีสรงน้ำ

   
  • โรงแรมลำพูนวิลล์

        เป็นโรงแรมระดับ 3 ดาว ได้รับการออกแบบทั้งเพื่อธุรกิจและเพื่อการพักผ่อน ตั้งอยู่อย่างเหมาะเจาะใน ลำพูน ด้วยที่ตั้งห่างจากใจกลางเมืองเพียง 1.2 km และจากสนามบินเพียง 25.3 km คุณสามารถเดินทางไปยังสถานที่ที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย

  • โรงแรมคุ้มเจ้าจอมแก้ว

        คุ้มเจ้าจอมแก้ว ตั้งอยู่บนถนนแว่นคำ หรือหลังศาลากลางจังหวัด เป็นที่พักซึ่งเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการมาท่องเที่ยวนครหริภุญชัย เมืองแห่งวัฒนธรรม ศาสนา และ ตำนาน หากใครได้มีโอกาสมาพักและเที่ยวเล่นในเมืองนี้สัก วันสองวันแล้ว คุณจะตกหลุมรักในเมืองนี้เข้าอย่างจัง

  • โรงแรมแท่นทอง

        โรงแรมแท่นทอง 2 บริการห้องพักแอร์ พัดลม อินเตอร์เน็ต ตั้งอยู่หลังโรงเรียน YMCA ติดแม่น้ำกวง

  • อำเภอเมืองลำพูน

    

      บรมธาตุคู่แคว้นโบราณ             ผสานอุตสาหกรรมนำสมัย

      พระรอดเลื่องชื่อลำไยลือไกล    ชนน้ำใจงามนามเมืองลำพูน

  • อำเภอแม่ทา

    

      ดอยขุนตานสูงตระหง่าน     เจ้าพ่อผาด่านเป็นสง่า

      พระพุทธามหาชัย               ลำไยรสเยี่ยม   

      กระเทียมลือชื่อ                  งานฝีมือแกะสลัก

  • อำเภอบ้านโฮ่ง

    

      ถ้ำหลวงงดงาม          ลือนามหอมกระเทียม

      ลำไยรสเยี่ยม             พระเจ้าสะเลียมหวานเลิศล้ำ

      น้ำตกงามแท้             แค่หลวงตางาม

      บูชาพระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพระบาทสามยอด

  • อำเภอลี้

    

      น้ำตกเย็นใส         น้ำใจคนดี

      มีเหมืองถ่านหิน    เป็นถิ่นนักบุญ

  • อำเภอทุ่งหัวช้าง

    

      แหล่งกำเนินต้นน้ำลี้                    ฝีมือเลิศยกดอกไหม

      ศูนย์รวมใจพระธาตุดอยกวางคำ  งามเลิศล้ำอ่างเก็บน้ำแม่ปันเด็ง

      ผู้คนครัดเคร่งคุณธรรมน้ำใจงาม  นามระบือ คือทุ่งหัวช้าง

  • อำเภอป่าซาง

    

      พระพุทธบาทงามละออ ผ้าทอหัตถกรรม

      งามล้ำประเพณี คุณภาพดีหอมกระเทียม

      ยอดเยี่ยมลำไย ถิ่นใหญ่ไทยยอง แผ่นดินทองหริภุญไชย

  • อำเภอบ้านธิ

    

      เมืองคนดี                มีศีลธรรม

      ถิ่นงานไทลื้อ          นามระบือไทยอง

      ท้องถิ่นคนขยัน       มุ่งมั่นพัฒนา

      สถานศึกษาดีเด่น    รวมพลังสามัคคี

    

  • อำเภอเวียงหนองล่อง

    

      เวียงหนองล่อง   สวยซื้ง   รวงผึ้งมากมี

      ประชาชีสดใส   ลำไยได้คุณภาพ

  • แผนการท่องเที่ยว

  • ท่องเที่ยวทั่วไทย ไปไกลทั่วโลก เป็นการท่องเที่ยววันเดียวครบสามที่ และคุ้มค่ากับเวลาหนึ่งวัน

   • วัดมหาวัน

         เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยพระนางเจ้าจามเทวี เมื่อแรกเดินทางมาครองเมืองหริภุญชัย เป็นหนึ่งในวัดสี่มุมเมือง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของนครหริภุญชัยสิ่งปลูกสร้างในวัดล้วนสร้างขึ้นใหม่ จนไม่หลงเหลือของเดิม

    พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย

         เป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุตั้งแต่สมัยหริภุญชัย ศิลาจารึกยุคแรกของล้านนาที่เป็นตัวอักษรแบบฝักขาม นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปางต่างๆ ที่ถือเป็นศิลปะชิ้นเอก

    วัดพระธาตุหริภุญชัย
        พระบรมธาตุหริภุญชัยโบราณสถานอันสำคัญของนครหริภุญชัย ที่พระเจ้าอาทิตราชสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 17 เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

   การเดินทาง แผนนี้ให้ทำการเดินทางจากจุด 1 ไปจุด 2 และ 3